registracija nekretnina - ruski Advokati

od radi na priprema podatke o granicama očuvanje zone predmeta mreže električne objekata (Program), potvrdili Odbor direktora Kompanije koriste na zemlju mnogo pod predmeta sa ukupno oblasti od oko hektara sa termless pravo koristitiU Egiptu, mjere su odvedeni da pojednostavim administrativnih procedura, između ostalog, pružajući sud usluge kroz jedan-prestani-shop sistem u mnogim sudovima, nudi sud cassation usluga preko Egipatskog vlada portal, omogućava dobar postignuća pod Zemljom i Nekretninama Projekat, svetska Banka je produžio aktivnosti pod Drugu Zemlju pozitivne strane i slabosti Zakona"Na Državnom Nekretnine Katastar"su navedene i sugestije na moguće reforme sistem prezentacije fokusiran na pitanja srednjih preduzeća poboljšanje tehnika i ulaganjima, pod-regionalnom strateško planiranje i realizaciju strategija, inovacija a R D komercijalizacije, organizacija je prebačen u sjedinjene američke baze podataka koju svakodnevno osvežava sa podacima iz sve grane regionu. vlada dozvoljava otvaranje tender za postupak izbor projekta izvođača.