nabavka vlasništvo — ruski AdvokatiNa normalnog okvir regulira uslove za vježbu od principa slobodu od medija, kao odgovor, prava obaveza i odgovornosti pravnih lica i pojedince da se uključe u proizvodnji i objavljivanje program zadovoljan i usluga preko elektronske medije